Opći uvjeti prodaje

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama. Prodavatelj proizvoda je Nena Dolls, Miramarska cesta 8, Zagreb, Hrvatska, a Kupac proizvoda je posjetitelj Internet prodavaonice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

NAPOMENA: Kupnja registriranog korisnika

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete e-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Nena Dolls. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo provjerite:

1. Je li poruka u vašem Junk/Spam folderu

2. Je li vaš mailbox pun

3. Nalaze li se artikli i dalje u vašoj košarici nakon prijave na stranicu Nena Dolls – tom slučaju ponovite proces naručivanja.

1. PLAĆANJE

Cijene proizvoda izražene su u eurima.

Omogućeno je samo kartično plaćanje. Nakon naručivanja proizvoda, Kupac će automatski bit preusmjeren na sigurnosnu stranicu banke, gdje treba unijeti potrebne podatke. Ako je transakcija odobrena, uplata je provedena odmah, a Prodavatelj paket šalje u što kraćem roku.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.


2. POŠTARINA I OTPREMA

Proizvodi kupljeni u Internet prodavaonici dostavljaju se kurirskim službama. Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine.

Cijena dostave je u skladu s pravilima kurirskih službi: DPD dostava (navedeno u opčim uvjetima dostave)

Proces pakiranja i otpreme proizvoda započinje nakon što uplata postane vidljiva na bankovnom izvodu: Obrt za proizvodnju i prodaju Nena Dolls, Miramarska cesta 8, Zagreb.

Kurirske službe preuzete proizvode dostavljaju na adresu unutar Republike Hrvatske u roku od 2-4 RADNA dana.

Ako Kupac ne preuzme svoju pošiljku i ista se vrati na adresu Prodavatelja, Kupac može:

1. Ponovno platiti poštarinu uvećanu za ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati  u ovom slučaju samo bankovnom uplatom

2. Odustati od kupnje, u kojem slučaju će Prodavatelj izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjen za iznos poštarine i ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati Prodavatelju prilikom povrata paketa te troškova banke.

Naručeni proizvodi složeni su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvode dostavio, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja.


3. POVRAT / REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

1. Isporuka proizvoda koji nisu naručeni

2. Isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenje

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene proizvode s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknade reklamacije ne uvažavamo.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Ukoliko Kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti Prodavatelja te vratiti proizvode u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju, a u protivnom gubi pravo na povrat.

Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda u roku od trideset radnih dana od dana primitka vraćenog proizvoda po odobrenoj reklamaciji.

U slučaju povrata sredstava, Prodavatelj će Kupcu vratiti samo uplaćeni iznos predmeta kupoprodaje, a ne i dodatne troškove (dostave, bankovnog transfera novca i sl.) koji su proizašli iz kupoprodaje.


4. PRIGOVORI I ŽALBE

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Nadalje, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: Nena Dolls, Miramarska Cesta 8, Zagreb ili e-mailom: nena.kujundzic8@gmail.com

Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.


5. ROK ZA ISPUNJENJE

Prodavatelj se obvezuje ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora s time da proces izrade proizvoda, pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije deset radnih dana od primitka uplate.

Ako Prodavatelj ne može ispuniti ugovor u tom roku, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti Kupca, a Kupac može Prodavatelju ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora, odabrati zamjenski proizvod ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.


6. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Izjavu o raskidu ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu Prodavatelja: nena.kujundzic8@gmail.com

7. IZDAVANJE R-1 RAČUNA

R-1 račun izdaje se i šalje kurirskom službom zajedno s proizvodima. Kupac je dužan unijeti potrebne podatke prilikom naručivanja.


8. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke proizvoda stranke će rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

9. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Zaštita privatnosti opisuje kako Prodavatelj postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Prodavatelj sazna tijekom Vašeg korištenja Internet prodavaonice.

Prodavatelj će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Više o sigurnosti vaših podatak možete pročitati u “Pravilima privatnosti” koje smo unaprijedili i uskladili sa uvjetima postavljenim od strane Europske komisije za provedbu GDPR regulacije (General Data Protection Regulation).


10. IZMJENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adrese koje su upisali prilikom registracije.


11. REGISTRACIJA

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.


15. CIJENE PROIZVODA

1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima.

2. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

5. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.